Organizing Committee

Organizers

 

Hualien Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院
 

Bioinnovation Center, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation
佛教慈濟醫療財團法人創新研發中心

Tzu Chi University
慈濟大學

Stem Cell & Regeneration Medicine Foundation
財團法人幹細胞及再生醫學教育基金會
Taiwan Association for Cell Therapy
臺灣細胞醫療協會

 

Honorary Chairman

Master Cheng Yen 釋證嚴 上人

Conference Chairman

Prof. Shinn-Zong Lin 林欣榮 院長

Organizing Committee

Mr. Lin Chin-Lon 林俊龍 執行長 Dr. Jihung Wang 王志鴻 副院長
Dr. Hann-Chorng Kuo 郭漢崇 副執行長 Prof. Chen, Ing-Ho 陳英和 院長
Dr. Suny Ran Chang 張聖原 策略長 Ms. Lin Bi-yu 林碧玉 副總執行長
Dr. Lih Shinn Wang 王立信 副院長 Dr. Paul R. Sanberg  
Dr. Peirrong Chen 陳培榕 副院長 Dr. Kwok-Fai So 蘇國輝 院士
Dr. Wen-Lin Hsu 許文林副院長 Dr. Koji Abe  
Dr. LAW HING FAI 羅慶輝 副院長 Dr. Mari Dezawa  
Dr. Chung-Rong Ho 何宗融 副院長 Dr. Wise Young  
Dr. Ping An Wu 吳彬安 副院長 Prof. Thai-Yen Ling 林泰元教授
Prof. Chien-Ting Lin 林建廷教授 Prof. Chih-Hung Chang 張至宏教授
Prof. Jaw-ji Tsai 蔡肇基教授 Prof. Chia-Ning Shen 沈家寧教授

Scientific Committee

Dr. Cesar V. Borlongan 邱士華 教授 Prof. WANG, TSO-FU 王佐輔 主任
Prof. Tzyy-Wen Chiou 邱紫文 教授 Dr. Tsung-Lang Chiou 邱琮朗 主任
Prof. Horng-Jyh Harn 韓鴻志 副研發長 Prof. Chen, Chien-lin 陳健麟 教授
Prof. Ing-Ming Chiu 邱英明 教授 Dr. Ming Che Lee 李明哲 主任
Prof. Hong-Lin Su 蘇鴻麟 教授 Prof. Tang-Yuan Chu 朱堂元 教授
Prof. Yun Wang 王昀 主任 Prof. Ching-Feng Cheng 鄭敬楓 教授
Prof. Fu-Chou Cheng 陳甫州 主任 Prof.William S.Y. Chen 陳新源 教授
Prof. Kang-Hsi Wu 巫康熙 主任 Dr. Luk Hsiang Ning 陸翔寧 主任
Prof. John Yu 游正博 教授 Dr. Ji Hi Yeh 葉日弌 主任
Prof. Hung-Chih Kuo 郭紘志 副教授 Prof. Yi Lee 李毅 醫務秘書
Prof. Jia-Jin J. Chen 陳家進 教授 Prof. Chung-Hsing Chang 張中興 主任
Prof. Tsung-Ying Chen 陳宗鷹 副院長 Prof. Yuan-Ji Day 戴元基 主任
Prof. Chih-Yang Huang 黃志揚 副院長 Dr. Chi Cheng Lee 李啟誠 主任
Prof. Hsing-Chu Chen 陳星助 副教授 Prof. Rong-Kung Tsai 蔡榮坤 教授
Prof. Dah-Ching Ding 丁大清 教授 Prof. CHEN, Li-Kuang 陳立光 主任
Prof. Kuo-Liang Yang 楊國梁 主任 Prof. Peter C. Y. Pang 馮清榮 副教授
Prof. Yuan-Chieh Lee 李原傑 主任 Prof. Ren-Jun Hsu 許仁駿 主任

    Executive Committee

    Dr. Chia-Yu Chang 張嘉佑 技術長 Dr. Ching-Ann Liu 劉靜安 副技術長
    Dr. Yu-Shuan Chen 陳玉暄 博士